?

Log in

No account? Create an account
Запах моря - ...Лиш кольорова тінь — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
ГаляП

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Запах моря [Mar. 13th, 2017|12:41 pm]
ГаляПЇздили в Окленд в зоопарк і “на море” - Сан-Франциську затоку. Мені в пам’ятку Пекінський зоопарк, де знамениті панди валяються у власних екскрементах і мавпи випросюють любов і ласку жорстоких відвідувачів, гойдаючись на брудних мотузках. В Окленді звірі вальяжні й далебі не голодні: до відвідувачів стоять задом, інколи напоказ випорожняються, лев — той взагалі спав. Правда, одна мавпа чоловічого роду й атлетичного вигляду демонструвала неймовірні акробатичні трюки у кронах дерев. Мавпам чоловічого роду їсти не дай, а дай похизуватися.

Море ще холодне. Правда, в Балтійському я й не в такому купалася. Пісок сірий. На ньому валяються неприбрані рештки корабле- й життєтрощ. Але цей запах йоду!

До речі про запах. Інколи від сусідів тягне димком конопельок. Виявляється, Каліфорнія легалізувала маріхуану. Що, як зауважив Ігор, створює правову колізію: місцева поліція за маріхуану не карає, а федералам — не попадайся: на рівні федерального уряду курити коноплі можна тільки за медичними показаннями. Засвідчені показання, правда, легко й офіційно можна купити. Сама бачила на набережній Лос-Анджелеса...

Попросила Ігоря роздобути мені конопельок покайфувати. Ігор сказав: “Сусід куритиме — то й понюхаєш...”

linkReply

Comments:
[User Picture]From: promonaut
2017-03-13 08:55 pm (UTC)
Господи, як діти швидко ростуть..! :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: pry4ilok
2017-03-13 10:30 pm (UTC)
Внуки ще швидше:)
(Reply) (Parent) (Thread)