?

Log in

Сьогодні Настусі чотири місяці. Вчора говорила з Ігорем, як… - ...Лиш кольорова тінь [entries|archive|friends|userinfo]
ГаляП

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 3rd, 2017|10:36 am]
ГаляП
Сьогодні Настусі чотири місяці. Вчора говорила з Ігорем, як повернути ЖЖ на айфон, Ігор між іншим каже: «У Стейсі брівки — як у тебе…» Настя схожа на свого тата, на Ігоря. Я йому про це й сказала. Ігор відповів: «А я схожий на свою маму, на тебе…» І як представник точних наук зробив висновок: «Отже, Настя схожа на тебе:)» Поки говорили, Ігор скинув знимку внучки. Дивлюся – і сміюся: лобате дівча підвело брівки і обсервує… Ну що серйозно — то зрозуміло (хоча Настуся легка й сміхотлива дівчинка). Але цей погляд… десь я його бачила! Це ж мій погляд по житті! Перелякано-відважний. «Цей погляд, — кажу Ігорчику, — він обвинувачує, але не тому, що хтось у чомусь винен, а просто щоб тримати вас у тонусі…» Посміялися. А ЖЖ Ігор порадив відкривати з Сафарі й не паритися.
linkReply