?

Log in

Вах! - ...Лиш кольорова тінь [entries|archive|friends|userinfo]
ГаляП

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Вах! [Jan. 28th, 2017|10:08 pm]
ГаляП
Згадала, як мила бабуся Палазя - бабуся мого покійного чоловіка - мене, натуральну українку з Черкащини, москалькою називала. Самі вони жили у Ходорові на Львівщині і були переселенцями з Перемишля. Це я до чого. На Фейсбуці я недостатньо патріотка. І це ще тільки придивляюся, ще не розійшлася й не осміліла остаточно.

Нічого не змінюється в нашому середовищі. Що тільки підтверджує правильність моєї хати скраю чи й взагалі десь серед лісу.

linkReply

Comments:
[User Picture]From: lesya123
2017-01-29 11:29 pm (UTC)
фь - то купа людей з роботи. що, перед ними патріотичністю вихвалятися? достатньо за собою добряче смикнути бачок і показати що миєш руки після того діла, більшого ніхто требувати не має права.
тобто - так, тотальна хатаскраю.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: pry4ilok
2017-01-30 06:44 pm (UTC)
Взяла до уваги:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: stefan_blog
2017-02-10 09:53 pm (UTC)
Найдостатніші патріоти - Вконтакті.
Там кожен другий - навіжений, навіть якщо у фейсбуці тримає благопристойні записи.
Напевне,аудиторія живе "за російським часом",а тому навіть патріотизм приймає доволі випуклі форми (особливо, як репости і малюночки брати з кладезів "зрад").
(Reply) (Thread)